Επεμβατική Δερματολογία

  • Ηλεκτροχειρουργική (ξανθελάσματα, θηλώματα κ.λ.π.)
  • Κρυοθεραπεία
  • Χαρτογράφηση Σπίλων
  • Δερματοχειρουργική (χειρ/κη αφαίρεση σπίλων, κύστεων, κ.λ.π.)
Skip to toolbar