Δερματοσκόπηση

ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΠΙΛΩΝ

Τι είναι;

Η δερματοσκόπηση (epuliminescence microscopy, ELM) είναι μια in vivo μη επεμβατική τεχνική που καθιστά ορατό ενα αριθμό μορφολογικών χαρακτηριστικών που δεν είναι ορατός δια γυμνού οφθαλμού και συμβάλλει στη διάγνωση όλων σχεδόν των μελαγχρωματικών βλαβών.

Τι είναι η χαρτογράφηση σπίλων;

Η χαρτογράφηση σπίλων γίνεται με εξελιγμένα συστήματα που βασίζονται στη τεχνολογία ηλεκτρονικών υπολογιστών και που επιτρέπουν την επεξεργασία δεδομένων της υπό εξέτασιν εικόνας. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης, ανάκλησης και αποθήκευσης της εικόνας.
Τα ψηφιακά αυτά συστήματα της ELM ειναι μία μορφή δυναμικής τεχνολογίας με δυνατότητα λεπτομερούς μελέτης της ιστολογικής εικόνας της επιδερμίδας και του επιφανειακού χορίου της μελαγχρωματικής βλάβης.
Ο γιατρός καταγράφει τις βλάβες(σπίλους κ.λ.π.) του ασθενούς με το ΕLM σύστημα, τις αποθηκεύει και σε επανεξέταση τις συγκρίνει. Αποτελεί τον πιο αξιόπιστο τρόπο παρακολούθησης οποιασδήποτε βλάβης.

Skip to toolbar