Δερματίτιδα

ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ( patch testings )

Τι είναι;

H επιδερμιδική δοκιμασία είναι καθιερωμένη μέθοδος για τη διάγνωση και την αξιολόγηση της αλλεργικής δερματίτιδας εξ’ επαφής.

Ποιές είναι οι ενδείξεις;

Ασθενείς με υποτροπιάζουσα εκζεματοειδή δερματίτιδα, σε έξαρση αλλων δερματοπαθειών, σε ασθενείς με άλυτο διαγνωστικό πρόβλημα.

Πως γίνονται;

Ταινία με τα αλλεργιογόνα εφαρμόζεται στο άνω τμήμα της πλάτης πάνω σε άθικτο δέρμα χωρίς να έχει προηγηθεί χρήση σαπουνιού ή οινοπνεύματος. Τοποθετούνται με ελαφρά πίεση για να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη και πλήρης επαφή. Παραμένουν για 48 ώρες. Η πρώτη ανάγνωση γίνεται 30 λεπτά μετά την απομάκρυνση . Η δεύτερη ανάγνωση 2-4 ημέρες μετά.

Ποιά η χρησιμότητά τους;

Μπορεί να προσδιοριστούν τα αλλεργιογόνα υπεύθυνα για την αλλεργική δερματίτιδα ανάμεσα σε πολλά άλλα ύποπτα. Στη συνέχεια ο ασθενής πληροφορείται για το που βρίσκονται και πως μπορεί να προστατευθεί.

Skip to toolbar